Головна Центри Про метод Монтессорі Питання та відповіді Контакти

Робота центру «Montessori family» по вул. Пастерівська, 57

В Центрі Розвитку Дитини «Montessori Family» працюють такі групи:

Тодлер (1,5 - 3,5 роки)

Група «Тодлер»

Особливість роботи тоддлер класу полягає в організації підготовленого середовища, яке характеризується порядком, естетикою і простотою. В середовищі класу є дуже багато яскравих і цікавих речей, які напрочуд приваблюють дитину, запрошуючи її до активності.

Вивчаючи можливості розвитку дитини, Марія Монтессорі дійшла висновку, що основи особистості закладаються до трьох років. У тоддлер-класі нашого Центру для цього створені відповідні умови.

Пропонуючи максимум спонтанності, метод Монтессорі дає можливість кожній дитині, незалежно від віку, досягти певного рівня обов’язкових вікових знань.

 

Дошкільна (3 - 6 років)

Група Дошкільна

Програма дошкільного класу включає в себе трирічний цикл, який за теорією Марії Монтессорі відображає розвиток дитини, визначений на основі спостереження за нею.

В Центрі Montessori Family працює різновікова група, розвиток дитини відбувається у заданому природою темпі, дитина виховується як особистість і як член суспільства, в якому вона живе.

Дитина розвивається за внутрішнім імпульсом, який програмує вироблення чи набуття тих чи інших навичок.

Широкий спектр можливостей усіх дітей у різновіковій групі поступово виробляє терплячість, сприйняття один одного, атмосферу підтримки та взаємодопомоги. Старші діти, маючи більший досвід, ніж молодші, служать прикладом для них.

Програмою передбачено постійно виховувати прагнення до мирного співіснування і розуміння, що тільки від спільних зусиль та зусиль кожного окремо можливо існування взагалі.

Головна мета дошкільної програми — підготувати дитину до розуміння і сприйняття самої себе, набуття навичок, які наповніше розкривають її потенціал. Найбільша увага акцентується на підготовці дитини до реального життя, що є основою інтеграції її в суспільство.

Група Дошкільна

Для кожного з видів діяльності існує конкретний матеріал Монтессорі, який допомагає дитині досягти певної мети.

Дошкільна програма прогресивна і динамічна за своєю суттю.

Для роботи з дитиною постійно готується новий матеріал, який відповідає вимогам її розвитку, становить для неї інтерес, стає навколишнім середовищем, в якому вчитель Монтессорі заохочує дитину до будь-якого виду діяльності, завжди з позитивним акцентом. Таким чином, дитина поступово здобуває довіру вчителя, який заохочує до нової роботи і допомагає їй відчути впевненість у своїх діях.

Кожній дитині надається можливість обрати вид діяльності за її індивідуальними інтересами.